Kontakt

  • FaES
  • Box 63
  • 07231 Vinne
  • Slowakische Republik
  • e-mail: box99@azet.sk
  • IČO: 40938379
  • DIČ: SK3020449476

Disclaimer

Webovú stránku www.99eros.com prevádzkuje spoločnosť FaES. Na obsah webovej stránky má vlastnícké práva výlučne spoločnosť FaES.

1. Prehlásenie

Obsah webovej stránky bol vytvorený s maximálnou dôslednosťou. Spoločnosť FaES však nezaručuje jeho presnosť, úplnosť, spoľahlivosť, použiteľnosť ani aktuálnosť.

Spoločnosť FaES zodpovedá za vlastný obsah na týchto webových stránkach na základe všeobecných právnych predpisov. Zodpovednosť je však možné realizovať až odo dňa vedomosti o konkrétnom protiprávnom konaní. Po oznámení takéhoto porušenia zákona spoločnosť FaES okamžite odstráni príslušný obsah.

Spoločnosť FaES v žiadnom prípade nezodpovedá ani nepreberá zodpovednosť za žiadne nepriame, náhodné alebo následné škody spôsobené použitím alebo v súvislosti s použitím obsahu webovej stránky.

2. Zodpovednosť za odkazy

Súčasťou obsahu tejto webovej stránky sú aj odkazy na externé webové stránky, nad ktorými nemá spoločnosť FaES žiadnu kontrolu. Z uvedeného dôvodu spoločnosť FaES nezodpovedá za ich obsah a ich dostupnosť.

3. Autorské právo

Obsah a diela na týchto webových stránkach sú majetkom spoločnosti FaES a podliehajú autorskému právu. Akékoľvek kopírovanie, spracovávanie, šírenie či používanie presahujúce hranice autorského zákona je zakázané a môze byť podľa platných predpisov trestne stíhané.

4. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť FaES nevyžaduje od zákazníkov žiadne osobné údaje ako meno, adresu a pod. ale výlučne len platnú mailovú adresu.

Za platby kreditnými kartami je zodpovedná externá spoločnosť (GPwebpay) ktorá tieto služby poskytuje. Spoločnosť FaES nemá žiadny prístup k číslam kreditných kariet a ani k ostatným osobným údajom zákazníkov, potrebných na realizovanie platby.

Podrobné informácie sú uvedené v obchodných podmienkách (OP).